ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-01-11
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-18 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni ścieków w Strzeszowie.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • Ogłoszenie (PDF, 705.8 KiB)
  • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 2.5 MiB)
  • załącznik nr 1 do SIWZ-formularz ofertowy (DOCX, 26 KiB)
  • Załącznik nr 2 do SIWZ -Wzór umowy (PDF, 179.1 KiB)
  • Załącznik nr 3 do SIWZ -wyniki badan (PDF, 966 KiB)
  • Załącznik nr 4 do SIWZ -formularz zestawienie koncesji, zezwoleń i licencji (DOCX, 22.2 KiB)
  • Załącznik nr 5 do SIWZ -formularz informacje o sposobie zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (DOCX, 21.4 KiB)
  • Załącznik nr 6 do SIWZ -klauzula informacyjna (DOCX, 22.8 KiB)